MINNEN OCH TANKAR
av Björn Rasmusson


Detta är min berättelse. Den handlar om mina val, om möten, resor och äventyr. Framför allt handlar den om min uppväxt och hur jag hamnade i Brasilien, om historiska och geografiska utblickar, om kulturskillnader, vad som är svenskt och osvenskt, om personer som Sven Tumba, Charles Darwin, Evert Taube och Arne Sucksdorff. Om krig, smör, socialism, brasilianska regnskogar och en hel del annat. Ifall ni mot förmodan finner en röd tråd i allt detta, är det för att den kanske finns.

Min förhoppning är att alla ni som jag mött på min väg, finner boken intressant. Ni är kanske till och med delaktiga till att det blev som det blev.

FÖRFATTAT OCH FÖRPACKAT
av Eric Rasmusson


Detta är den sista boken i min fars författarskap. Denna gång tar han mer än vanligt ut svängarna i både tid och rum. Utgångspunkten i de olika kapitlen är valda upplevelser i hans långa liv, både yrkesmässiga och personliga, som han kopplar till små och stora skeenden i världen.

Han var angelägen att understryka att det inte rör sig om memoarer, sådana ville han inte skriva. Men visst finns det ändå i boken åtskilligt självbiografiskt stoff.

Eric Rasmusson – hallänningen, historikern, direktören, mm – förunnades ett långt liv. Han mötte människor i de mest skiftande sammanhang, samtalade och skrev, funderade och forskade. Manuskriptet till den här boken låg färdigt, när han avled 2011 vid 95 års ålder. Den spänner över de mest skiftande ämnen och genomsyras av hans nyfikenhet och positiva livssyn. ”Han broderade glädjens pärlor på vardagens vadmal”.

Björn Rasmusson