FRAMTIDSLANDET


Brasilien är ett framtidsland. Skämtsamt lägger brassen till: ”och kommer alltid så att förbli”. Innerst inne är brassen optimist och övertygad om sitt lands möjligheter. Han har onekligen fog för detta, landet är stort, klimatet gynnsamt och råvaror finns. Man är självförsörjande på olja och är världsledande på flera jordbruksprodukter. Lägg därtill till att landet sällan drabbas av naturkatastrofer i form av jordbävningar, orkaner och översvämningar. Befolkningen är en smältdegel av olika raser från hela världen, stolta, hårt arbetande och fredligt inställda.

Ett land i förändring
För 30 år sedan var skogsbruket begränsat till några fåtal lokala pappersbruk som sålde på den inhemska marknaden. Idag har Brasilien utvecklats till att vara en av världens stora skogsnationer. Vad ligger bakom denna förändring? Brasilien har genomgått en enorm landskapsförändring på kort tid, kritiserad och på samma gång påhejad av resten av världen. Är allt bara positivt? Vi ger också inblick i Brasiliens stora utmaningar med fattigdom, markkonflikter, miljöproblem och politisk korruption.
Vad händer i politiken?
Vi vaknade upp på årets första dag av fågeltjatter utanför fönstret. En kolsvart ”chopin” (typ stare) jagade en ”morgonsparv” eller ”Tico tico” för att bli matad. Den större och helsvarta staren hade kläckts i den lilla sparvens bo, s.k. boparasitism. Starens föräldrar är helt enkelt opportunister och lägger äggen i andras fåglars bo och dessa får sedan dra hela lasset med mat och försörjning. I Sverige har vi göken som gör samma sak.

Starens ungar är större och kläcks tidigare än sparvens egna ungar. Dessa får inte tillräckligt med mat och svälter för det mesta ihjäl. Även sedan staren lämnat boet låter den sig matas av sina fosterföräldrar, det var just det vi såg utanför fönstret.

Steget är inte långt till politiken! Vi hade bevittnat ett av naturens exempel på hur vårt samhälle fungerar. Att leva på andra ifrågasätts inte idag. Jag pratar inte om de som jobbar i vård o skola, utan statsbyråkrater och syndikalister som är stödtrupper till korrupta politiker utan skrupler. I Brasilien har de en lång historia och ”peakade” under Lula och Dilma.

Därför blev Bolsonaro president, mot alla odds, utan pengar, politiskt stöd och medias uppbackning. Men de korrupta profitörerna finns kvar, om än i annat namn, och nu ska Bolsonaro väck, helst medelst riksrätt, annars återstår att leja en ”pistoleiro”. Det gjorde man under presidentkampanjen 2018.

Ingen president har fått så många begäranden om riksrätt mot sig som Bolsonaro, totalt 59 stycken. Det rör sig om allt från stötande uttalanden till brott mot mänskliga rättigheter. Vad värre är, han är utan stöd i de lagstiftande och dömande församlingarna, inte heller i media, bland kultureliten, i den akademiska världen eller, hur otroligt det än låter, bland militären. Inte ens Churchill hade ett så taskigt utgångsläge. Han hade, liksom Bolsonaro, bara sin egen övertygelse.

Blir Bolsonaro avsatt under 2021? Troligen inte, det skulle kräva ett folk som vill det och en talman som tar på sig jobbet. Folket vill det inte. Talmannen, bandit redan från början, vill inget annat. Han misslyckades dock med att återvälja sig själv (mot konstitutionen, hans tid är helt enkelt ute) och kommer den 1 februari ersättas. Vem den nye talmannen blir, avgör om man går vidare med riksrätt. I annat fall återstår ”pistoleiron”. Men Presidenten har livvakter.

Det som ger vänstern huvudbry är att folket ser vad Bolsonaro åstadkommer och därför älskar de honom. Klarar han sig under 2021 blir han förmodligen återvald 2022. Bolsonaro har fyllt 65 år, älskar att vara ute bland folk, skämta, gå in på en bar o ta en Coca-Cola, så vad får honom att kämpa vidare? Han gillar jobbet! Han har fokus på infrastruktur och på utbildning. Motståndarna gör allt för att han ska misslyckas. Media skriver inte om renhållningsverk, vägbyggen och järnvägsprojekt, men folket ser.

Man kan tycka att han borde stryka media medhårs och vara mindre provokativ. Så gör ju ”riktiga statsmän”! Bolsonaro har från början valt att vara uppriktig, varför erkänna en förljugen press? Det var så han vann valet, frågan är om det räcker till nästa val. Vi hoppas på att han vill försöka.THE COMPANY BRAZIL LEGAL SERVICE REFERENCES CONTACT